Рециклиране

Над 92,5% от нашите дървени прозорци могат да бъдат рециклирани. Това определя решително посоката на развитие на профилната индустрия. Проектираме продуктите си така, че да могат лесно да се разглобяват и да се използват повторно или да се рециклират, когато изтече срокът им на експлоатация.