Относно монтажа …

Устойчивост и вътрешен комфорт: продуктите за монтаж са предназначени да гарантират дълготрайно
функциониране на вашите покривни прозорци VELUX. 
Изолационната мембрана, мембраната под краката и паромембраната улесняват монтажа на покривните прозорци, като същевременно осигуряват водонепропускливо и устойчиво на атмосферни влияния уплътнение между прозореца и покрива.