Коридорите заслужават повече дневна светлина

Можете да внесете повече дневна светлина навсякъде в дома
си, дори и в тъмен коридор. Прозорците за плосък покрив, предназначени за наклони на покрива от 0 до 15°, са идеалните продукти за вас. 
И те просто работят в пълен синхрон с щорите, дискретно поставени в конструкцията на основния модул.